Note to self

“Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett.”
(ApCsel 1:7)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *